Friggebod på obebyggd tomt

Får jag sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt?

Nej. Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.

Senast granskad: 2011-05-02 Informationsansvarig:
Boverket