Handlingar tekniskt samråd

Vilka handlingar ska en byggherre lämna in inför ett tekniskt samråd

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna ett förslag till en kontrollplan, samt de tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket