Placering för friggebod

Kan jag placera en friggebod var jag vill på tomten?

Om du placerar boden närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Enligt förarbetena till lagen krävs bygglov om boden placeras närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Senast granskad: 2011-05-02 Informationsansvarig:
Boverket