Slutbesiktning husbygge

Jag har byggt hus och nu är det dags för slutbesiktning. Vad behöver jag tänka på?

Anlita en besiktningsman som är opartisk och kunnig. Du kan vända dig till Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund, SBR, eller till din regionala handelskammare. De har förteckningar över besiktningsmän.

Få med dina egna synpunkter
Besiktningsmannen skriver ner eventuella fel på bygget i ett besiktningsutlåtande. Det kan hända att du tycker att det finns fler fel än de som besiktningsmannen har antecknat. Tala då om vilka synpunkter du har och se till att få med dem i utlåtandet.

Fel ska åtgärdas inom två månader
Inom två månader ska din entreprenör i regel ha åtgärdat de fel som besiktningsmannen hittat. Annars har du rätt att låta en annan entreprenör göra jobbet och få det betalt av den förra entreprenören.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket