Slutbesked

När får man ett slutbesked?

Du får ett slutbesked när du som byggherre har visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och byggnadsnämnden inte har funnit skäl att ingripa med tillsyn.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket