Tid bygglov

Hur lång tid tar det för att få bygglov?

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids och möjligheten till att överklaga beslutet.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket