Välja entreprenad

Jag ska bygga hus och är osäker på vilken typ av entreprenad jag ska välja. Vad behöver jag tänka på?

Det finns huvudsakligen två olika entreprenadformer att välja mellan: totalentreprenad och utförandeentreprenad. Själva begreppet entreprenad innebär att en person eller ett företag åtar sig att utföra ett visst arbete mot en bestämd betalning. 

Totalentreprenad innebär att du anlitar en enda entreprenör som ansvarar för hela arbetet. Vid utförandeentreprenad fördelar du arbetet mellan flera entreprenörer, till exempel att du köper huset av en firma och sedan låter en annan firma bygga det. Utförandeentreprenad innebär oftast att det är du som beställare av tjänsten som planerar och utformar arbetet. Vilken form du ska välja beror på hur pass mycket du själv vill ansvara för och delta i bygget.

Senast granskad: 2013-12-13 Informationsansvarig:
Boverket