Villkorsbesked

Vad är ett villkorsbesked?

Du kan be kommunen om ett villkorsbesked innan din ansökan om lov. Genom ett villkorsbesked kan du till exempel få veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att byggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden. Det kan därför vara viktigt att veta om byggnadsnämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte. Byggnadsnämnden är dock inte bunden av villkorsbeskedet.

Senast granskad: 2011-05-11 Informationsansvarig:
Boverket