Regler för att bygga pool

Vilka regler gäller när jag ska bygga en pool på min tomt?

För att enbart bygga en pool behöver du vanligtvis inget bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Bygger du plank eller däck runt poolen kan det behöva bygglov. Innan du börjar bygga din pool bör du därför kontakta byggnadsnämnden i din kommun och får besked om vad som gäller i ditt fall.

Är poolen djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall för barn, enligt Boverkets byggregler. (BBR 8:95 Skydd mot drunkning på tomter) Lämplig skyddsanordning kan vara ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med barnsäkert lås. Alternativt kan poolen förses med en skyddstäckning av presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.

Boverkets byggregler gäller endast fasta pooler och bassänger, inte flyttbara, såvida de inte står uppställda och vattenfyllda året runt, eller är fast anslutna till vatten och avlopp eller elektricitet för poolaggregat med mera.

Senast granskad: 2016-08-15 Informationsansvarig:
Boverket