Buller från butik

Jag störs av buller från en butik som ligger i samma hyresfastighet som jag bor i, vart kan jag vända mig för att få hjälp?

I förstahand ska du vända dig till fastighetsägaren, om du inte får någon hjälp där kan du ta kontakt med miljökontoret i din kommun.

För hyreslägenheter gäller enligt jordabalken (12 kap.18a §) att huset inte får ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden (t.ex. buller) som inte skäligen kan godtas. För synpunkter bör man i första hand kontakta hyresvärden. Vid tvist om till exempel bullermätning bör frågan bedömas av hyresnämnden. I första hand bör man då kontakta sitt hyresgästombud om sådant finns.

För bostadsrätter ansvarar föreningen för brister i lägenheten, enligt bostadsrättslagen (7 kap. 2 §), när den upplåts för första gången, vilket även bör gälla buller i lägenheten, om det visar sig vara för högt. Därefter ansvarar bostadsrättshavaren för att lägenheten är i gott skick (7 kap. 12§), såvida bristen eller felet inte beror på brister i föreningens ledningar, installationer eller andra åtgärder som föreningen vidtagit. Vid tvist om kostnader för till exempel bullermätning bör frågan bedömas av hyresnämnden.

Senast granskad: 2016-08-15