Störs av trafikbuller

Jag störs av trafikbuller i min hyresrätt, kan jag göra något för att få det åtgärdat?

I det fall byggnaden inte lever upp till de krav som finns om bullerdämpning så kan fastighetsägaren, enligt jordabalken 12 kap 18 a §, bli tvingad att åtgärda problemen. Det finns även riktlinjer om hur mycket buller det ska vara i en fastighet. Miljökontoret i kommunen kan ge mer upplysningar.

Senast granskad: 2016-08-15 Informationsansvarig:
Boverket