Uppsägningstid bostad

I kontraktet för min hyreslägenhet står det att jag har 3 månaders uppsägningstid. Vad innebär det?

Uppsägningstiden är den tid som går från att du säger upp hyreskontraktet för din lägenhet tills dess att kontraktet går ut. Om du har 3 månaders uppsägningstid är du alltså skyldig att betala hyra för lägenheten i 3 månader efter att du har sagt upp kontraktet.

Uppsägningstiden räknas i hela månader. Så om du har tänkt flytta ur din lägenhet sista juli måste säga upp kontraktet senast i april.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket