Anlita besiktningsman

Jag ska köpa hus och vill anlita en besiktningsman. Vart ska jag vända mig?

Du kan vända dig till Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund, SBR, eller till din regionala handelskammare. De har förteckningar över besiktningsmän.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket