Dolda fel-försäkring

Hur fungerar en så kallad dolda fel-försäkring?

En dolda fel-försäkring tecknas av säljaren och fungerar som skydd mot köparens krav vid dolda fel. Försäkringsbolaget gör en besiktning åt säljaren för att fastställa fastighetens skick. Köparen får sedan ta del av besiktningsprotokollet och kan inte senare hävda att de anmärkningar som finns där är dolda fel.
 
Om det senare dyker upp sådant som är att anse som dolda fel tar försäkringen över säljarens ansvar för dessa, under förutsättning att de omfattas av försäkringen. Ofta är vissa typer av fel undantagna. Försäkringen kan också ha en självrisk eller begränsningar i ersättningsnivåerna, vilket gör att säljaren inte får full ersättning.

Läs mer om dolda fel

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket