Dolda fel i bostad

Jag har hört att man har rätt till ersättning om man hittar dolda fel i en bostad som man köpt. Vad räknas som dolda fel?

Dolda fel är sådana fel som finns i en bostad när du köper den, men som du inte kan förväntas upptäcka ens om du undersöker bostaden noga. För att ett fel ska anses som dolt ska du inte heller ha kunnat förutse det. Om du till exempel köper en gammal bostad får du som köpare räkna med att den har vissa brister.

Dina rättigheter vid dolda fel
Om du har upptäckt ett dolt fel i en bostad som du köpt kan du ha rätt att

  • få avdrag på köpesumman
  • få skadestånd
  • få häva köpet, det vill säga avstå från bostaden och få igen dina pengar.

Det ska mycket till för att ett fel räknas som dolt. Tänk på att du själv är skyldig att undersöka en bostad noga innan du köper den.

Senast granskad: 2014-12-18