Problem med mäklare

Jag blev lovad av en mäklare att få köpa ett hus. Nu har en annan spekulant fått köpa det. Kan jag kräva att få köpa huset?

Nej, ett löfte om att få köpa ett hus är aldrig bindande, oavsett om det är ägaren själv eller nån annan som ger löftet.

För att ett husköp (fastighetsköp) ska bli bindande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det ska finnas en köpehandling som ska undertecknas av säljaren och köparen, uppgift om köpeskilling och en överlåtelseförklaring.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket