Undersökningsplikt bostad

Jag ska köpa bostad och har hört att jag har undersökningsplikt. Vad innebär det?

Undersökningsplikten innebär att du måste undersöka en bostad efter fel och brister innan du köper den. Om du inte gör det och i efterhand hittar fel i bostaden som du borde ha märkt före köpet, kan du inte få ersättning från säljaren. Det framgår av jordabalken.

Anlita besiktningsman

En noggrann undersökning av en bostad kräver mycket av dig som köpare. Därför kan det vara bra att anlita en besiktningsman som ser över bostaden och gör en så kallad överlåtelsebesiktning. Du kan vända dig till Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund, SBR, eller till din regionala handelskammare. De har register över besiktningsmän.

Tänk på att det till exempel inte ingår besiktning av el, värme och skorsten i en överlåtelsebesiktning. Om du vill ha dessa saker undersökta kan du kontakta en fackman inom respektive område.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket