Lutning mot golvbrunn

Hur mycket lutning ska jag ha mot golvbrunnen i badrummet?

Golvet ska luta mot golvbrunnen i de delar av rummet som utsätts för vatten eller där det kan förväntas bli vattenspill. Övriga delar av golvet bör också luta mot golvbrunnen. Det är inte tillåtet med lutning från golvbrunnen. Detta gäller också för det vattentäta skiktet i golvet.

Lutning mot golvbrunnen kallas på fackspråk för fall mot golvavlopp och lutning från golvbrunnen kallas för bakfall.

Golvets lutning bör vara minst 1:150 och högst 1:50. Det innebär att på sträckan 150 cm så ska lutningen ge en höjdskillnad på minst 1 cm (1:150) och högst 3 cm (1:50 =3:150). På kortare och längre sträcka så blir höjdskillnaden proportionellt mindre och större. Det är vanligt med halkolyckor i badrum och därför finns begränsningen av golvets största lutning.

Det står om detta i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 6:5335.

Boverkets byggregler ger inga praktiska anvisningar för golvlutningen och hur våtrummet ska utföras. Det hittar du hos Branschorganisationerna för våtrumsarbeten.

Senast granskad: 2016-08-15 Informationsansvarig:
Boverket