Renovera badrum och dusch

Jag ska renovera mitt badrum och dusch, vad ska jag tänka på?

I de flesta fall kan våtrum renoveras och byggas om med samma metoder och material som vid nybyggnad.

De delar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt.

Golv och väggar som kan utsättas för till exempel kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

  • I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.
  • I övriga utrymmen med golvavlopp, tvättstugor, apparatrum och liknande där vatten kan rinna ut på golvet så krävs normalt ett vattentätt skikt på golvet med uppvik på väggarna. Övriga ytor bör ha vattenavvisande ytskikt.
  • Ett toalettrum bör i allmänhet ha vattentätt skikt på golvet med uppvik mot väggarna.

När du renoverar och ändrar i våtrum:

  • Vill du byta från plastmatta till kakel:
    – Det är viktigt att golv och väggar är stabila och styva.
    – Den befintliga plastmattan bör normalt inte användas som fuktspärr. Plastmattan och fogarna åldras. Mattan och fogarna är kanske inte lika vattentäta som när de var nya. Fuktbelastningen på tätskiktet kan också bli större med keramiska ytskikt än med matta.
  • Byt golvbrunnen om den är tillverkad före 1990 eller om den är felaktigt monterad eller defekt. Läckage i anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen är en vanlig orsak till vattenskador.

Det ska vara fall mot avloppet på de delar av golvet som utsätts för vatten och det får inte finnas bakfall. Branschreglerna anger måttsatta våtzoner och anvisningar för fall mot golvbrunn.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket