Anpassa din bostad med hjälp av bostadsanpassningsbidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bidrag från din kommun för att få din bostad anpassad.  Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

Anpassning både inomhus och utomhus

Bostadsanpassningsbidrag ges bara för att anpassa eller komplettera bostadens fasta funktioner. Till exempel kan du få bidrag för att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, byta ut badkar mot en duschplats eller för att specialutrusta ditt kök.

När det gäller utomhusanpassningar är det vanligt med bidrag för till exempel ramper, hissar och automatiska dörröppnare.

Godkännande av fastighetsägaren

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs däremot att du får fastighetsägarens medgivande.

För att du ska få bidraget finns flera villkor. Om du vill veta mer eller vill ansöka om bidrag ska du ta kontakt med din kommun. 

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket