Tillåtet att byta lägenhet med andra

Så länge du inte är inneboende eller bor i andra hand så får du byta din lägenhet mot en annan. Sätter hyresvärden stopp kan du få tillstånd av hyresnämnden.

Hyresgästen har rätt att använda sin lägenhet för att byta till sig en annan lägenhet. Om hyresvärden inte godkänner bytet kan du kostnadsfritt vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd till bytet prövat. Hyresnämnden tar hänsyn till om du har väsentliga skäl till bytet, såsom behov av en annan storlek, hyra eller ett annat läge och om bytet kan ske utan stor nackdel för hyresvärden

Hyresgästen får inte ta betalt för att hyresrätten överlåts till någon annan. Du behöver inte ha bott någon viss tid i en lägenhet för att få använda den som bytesobjekt.

En lägenhet som hyrs i andra hand får inte användas för byte.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket