Energideklaration för hyreshus

Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska huset vara energideklarerat. En energideklaration ska främja en effektiv energianvändning och kan ses som ett kvitto på att det nya huset verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för. Sammanfattningen av energideklarationen ska finnas uppsatt i byggnaden och vara tillgänglig för alla boende.

Från den 1 januari 2014 har energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får också en energiklass, från A till G. Syftet med det är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå för konsumenter.

Bor du i hyreshus är det bra att veta att det ska finnas en energideklaration för hyreshuset du bor i. Det är byggnadsägaren som har ansvar för att en deklaration upprättas och att en sammanfattning av energideklarationen finns uppsatt i huset. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration.

Innan du bestämmer dig för att hyra en lägenhet är hyresvärden skyldig att visa energideklarationen för dig. När du tillträder lägenheten är hyresvärden skyldig att överlämna den till dig. Om det finns en energideklaration när lägenheten annonseras ut ska hyresvärden vidare se till att uppgift om husets energiprestanda finns med vid annonseringen.

Helhetsbild över energiprestandan

En energideklaration ger dig en helhetsbild över "energiprestandan" (energianvändningen) i huset som byggts. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset gällande husets energiegenskaper. Om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts, ska även detta redovisas. Energideklarationen är giltig i tio år och ska alltid utföras av en oberoende energiexpert.

Ställa krav

Som hyresgäst eller bostadsrättshavare kan informationen ge dig bättre möjlighet att ställa krav på byggnadsägaren eller bostadsrättsföreningen när det gäller förbättringar i huset för att effektivisera byggnadens energiegenskaper.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket