Intresserad av seniorbostad?

Seniorbostäder är boende som oftast vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och finns både som hyres- och bostadsrätter. Det finns ingen bestämd definition om vad en seniorbostad är, det är helt vanliga bostäder som ofta har gemensamma lokaler för socialsamvaro och service. Tanken är ofta att det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i, lägenheterna har ofta en hög tillgänglighet.

Om du är intresserad av en seniorbostad så får du antingen köpa en bostadsrätt i en seniorbostadsrättsförening, eller så får du själv ställa dig i kö för en hyresrätt hos de bostadsbolag som har den formen av bostäder. För att få en seniorbostad behöver du inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att få flytta in, som det krävs till särskilda boendeformer för äldre.

Olika krav på bostäderna

Flera bostadsrättsföreningar och bostadsbolag har som krav att du som söker seniorbostad ska vara 55 år eller äldre, men även andra ålderskrav förekommer. Om du är intresserad av att hyra en seniorbostad kan du kontakta det bolag som du är intresserad av att hyra seniorbostaden ifrån. Om du är intresserad av en bostadsrätt kan du kontakta den mäklarfirma som förmedlar bostaden eller den aktuella bostadsrättsföreningen.

Tillgänglighet i bostäderna

Det finns ingen bestämd definition om vad en seniorbostad är. Seniorbostäder byggs ibland, men inte alltid, med en högre nivå av tillgänglighet än Boverkets byggregler (BBR) kräver. Var därför noga med att kontrollera om den seniorbostad du är intresserad av har de tillgänglighetskrav som du ställer. Bara för att det är en seniorbostad betyder det inte automatiskt att det finns till exempel hiss eller att det inte finns några trösklar i lägenheterna.

Extra stöd i bostaden

Eftersom seniorbostäder är vanliga lägenheter finns inte den service som särskilda boendeformer för äldre erbjuder med bland annat personal och kost. Utan om du är i behov av till exempel hemtjänst eller trygghetslarm får du ta kontakt med din kommun. Däremot anordnar flera hyreshus med seniorbostäder olika former av gemensamma aktiviteter. Det kan bland annat vara bridgekvällar, olika kurser, studiecirklar eller gemensamt fika.

Senast granskad: 2017-01-27 Informationsansvarig:
Boverket