Ungdomars och studenters boende

En vanlig myt är att ungdomar bor kvar allt längre i föräldrahemmet. De senaste 10–15 åren har det dock inte skett någon större förändring av när unga flyttar hemifrån.

Däremot skiljer det sig mellan män och kvinnor, där kvinnor flyttar tidigare. I åldersgruppen 20–25 år bodde 2011 ungefär 150 000 män och 100 000 kvinnor fortfarande i föräldrahemmet. I storstadsregionerna bor ungdomarna kvar hemma längre än i resten av landet.

Första egna bostaden kan bli svår att hitta

Föddes du i början av 1990-talet är du en del av den stora ungdomsgeneration som håller på att etablera sig på bostadsmarknaden. Du och andra ungdomar efterfrågar oftast mindre hyreslägenheter med inte alltför hög hyra. 62 procent av alla kommuner i Sverige uppger dock att det är stor brist på just denna typ av bostäder. För dig som börjar studera och söker studentboende är situationen ungefär densamma. 25 av 43 högskole- och universitetsstäder uppger att det saknas bostäder för studenter. Även här är det svårast att få bostad i större städer. När ni flyttar hemifrån bor ungdomar oftast i hyresrätt, bland 20–25-åringar bor 65 procent med svensk bakgrund respektive 70 procent med utländsk bakgrund i hyresrätt. Uppskattningsvis bor omkring nio procent i andrahand, men här kan mörkertalet vara stort.

Stor del av inkomsten går till boendet

Din inkomst och storleken på boendets kostnader har stor betydelse för vilken typ av boende du kan flytta till. Ungdomar betalar en större del av sin inkomst till boendet än personer i åldrarna 26–64 år, men betydligt mindre än dem som är äldre än 65 år. Du som bor i en kommun med fler än 75 000 invånare betalar mer till boendet än du som bor i en mindre kommun.

Undersökningar visar att 56 procent av 20–25-åringarna uppger att de trivs mycket bra i sitt bostadsområde. Unga män trivs oftast bättre än unga kvinnor.

Senast granskad: 2015-02-17 Informationsansvarig:
Boverket