Bostadsytans användning

Energin som används för att värma upp din bostad påverkar miljön. I normala fall bestäms energiförbrukningen av två saker: hur stor bostadsytan är och vilken inomhustemperatur det är i bostaden.

Det går dock inte att säga att en bostad med en viss storlek och inomhustemperatur alltid förbrukar lika mycket energi. Många andra faktorer spelar in, som till exempel isolering, ventilation, uppvärmningssätt och om du bor i en fristående villa eller ett flerbostadshus.

Tips och råd för att minska din förbrukning

  • Du kan själv reglera din inomhustemperatur, till exempel genom att vrida på elementens reglage eller använda gardiner och persienner för att förhindra värmeläckage.
  • Två graders sänkning av temperaturen innebär att du minskar uppvärmningsbehovet och därigenom dina kostnader med cirka tio procent.
  • Bostäder nyttjas olika mycket under dygnets timmar. Energiförbrukningen kan minskas genom att du sänker temperaturen medan du är på jobbet eller sover.
  • Vissa delar av din bostad används mer än andra. Eventuellt kan du sänka temperaturen för de ytor där du inte vistas ofta.
  • Bor du i småhus kan du se över ditt uppvärmningssystem. Om du i dag mestadels använder el eller olja minskar du din miljöpåverkan genom att byta till en värmepump eller ett förnybart biobränsle.
  • Om du trots hög värme på reglagen upplever att det är kallt inomhus, kan det bero på att isoleringen eller ventilationen är bristfällig. Bra isolering och ventilation sänker förbrukningen.
  • Har du fler bostäder, till exempel ett fritidshus, kan det innebära att en av bostäderna värms upp fast den inte används.

Det är svårt att säga hur mycket respektive åtgärd minskar din förbrukning. Delvis för att bostäderna är olika, men också för att det är svårt att mäta hur mycket av energin som används till uppvärmning av bostaden respektive varmvatten och hushållsel.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket