Sortera avfall

Alla hushåll genererar avfall. Målet är dock att avfallsmängderna ska minska och att samhället kan ta hand om och återvinna så mycket som möjligt.

Återvinningen innebär till exempel att gamla konservburkar blir till nya, att matavfall blir biogas och att restavfall kan brännas och bli fjärrvärme.

Sorterar du ditt avfall minskar du både ditt avfalls miljöpåverkan och användningen av nya naturtillgångar och råvaror. Av hushållsavfallet 2011 gick 15 procent till biologisk behandling, 33 procent till materialåtervinning, 51 procent till förbränning med energiutvinning, och mindre än 1 procent till deponering.

Värt att tänka på

  • Mat slängs ofta i onödan. En undersökning visar att en tredjedel av matavfallet hade kunnat ätits upp om vi tagit tillvara alla rester, tömt förpackningarna ordentligt och förvarat maten så att den håller längre.
  • Ditt avfall är en följd av hur mycket du konsumerar. Yngre och hushåll med hög inkomst konsumerar mer än äldre och hushåll med låg inkomst.
  • Om du inte sorterar miljöfarligt avfall som färgrester och batterier från ditt restavfall, innebär det med stor sannorlikhet att det kommer att förbrännas. Därigenom sprids föroreningar bland annat genom rökgaser.
  • I takt med att förbränningen av sopor ökar, minskar användningen av fossila bränslen till uppvärmning av bostäder.

Återvinningen av matavfall ger biogas som ersätter fossila bränslen i bilar och bussar. Matavfallet används även som kompost och biogödsel, vilket ersätter användning av mineralgödsel.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket