Inomhusmiljö

Vi vistas större delen av vår tid inomhus. Bra inomhusmiljö är viktig för vårt välbefinnande. Vi vill ha komfortabel temperatur, frisk luft, dagsljus, rent dricksvatten och en miljö fri från buller. Vi vill inte få besvär eller bli sjuka av kemiska ämnen, radon eller mögel.

För den som låter bygga ett hus för sig själv eller för att hyra ut så finns det föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler (BBR) om bland annat material, ventilation, fukt, vatten och avlopp. Syftet med reglerna är att byggnader ska utformas så de inte påverkar vår hälsa negativt. Det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsynen över att BBR följs.

Regler för boendet

För dig som bor så finns det också krav på att inomhusmiljön inte får medföra olägenheter för din hälsa. Det är kommunens miljökontor (miljö och hälsoskyddsnämnd) som har tillsynen över att inomhusmiljön är godtagbar i de bostäder och lokaler som finns inom kommungränsen. 

Folkhälsomyndigheten tillsynsvägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder enligt miljöbalken inom hälsoskyddsområdet, till exempel bassängbad och inomhusmiljö. Frågorna om inomhusmiljö kan gälla bland annat:

  • Buller
  • Luftkvalitet
  • Radon
  • Temperatur
  • Skadedjur.

Andra frågor kan beröra inomhusmiljön och hygienrutiner i förskolan eller fastighetsägares egenkontroll.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket