Fukt kan ge stora skador

Du bör misstänka en fukt- eller vattenskada om du ser mögelfläckar, om det luktar mögel, om det blir bubblor i mattor och färg. Misstänker du att det uppstått en vattenskada bör du kontakta din hyresvärd omgående.

En vattenskada kan bero på att ett rör går sönder eller på läckage från bland annat diskmaskinen. Det kan också bli skador om det kommer in vatten bakom det vattentäta skikt som ska finnas i våtrummens väggar och golv. Det här kan inträffa om du t.ex. har borrat i väggen. Det är också vanligt med läckage vid golvbrunnen. Vattenläckor blir särskilt allvarliga om de sker inne i väggar och golv, eftersom det tar tid innan du upptäcker dem.

Att tänka på vid vattenskada

Du bör misstänka en fukt- eller vattenskada om du ser mögelfläckar, om det luktar mögel, om det blir bubblor i mattor och färg, om tapeter lossnar eller om golvbrunnen höjer sig från sitt nedsänkta läge. Om du misstänker en vattenskada bör du så fort som möjligt ta kontakt med din hyresvärd som kan hjälpa dig. Glöm inte att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Rörläckage

Om det har uppstått läckage från ett rör bör du och din hyresvärd se till att en VVS-firma snabbt kan se till att röret blir lagat. Efter det ska vattnet pumpas bort och torkas ut med fläktar. Om golv och väggar har varit fuktiga länge är det säkrast att byta ut allt material som är skadat. Annars kan det finnas kvar partiklar och lukt som tidigare mögelväxt har gett upphov till.  

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket