Äg din egen lägenhet

Om du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din egen lägenhet. Du äger inte bara rätten att använda bostaden som du gör med en bostadsrätt, utan lägenheten är din egen – precis som när du är ägare till ett småhus.

Som ägare till en ägarlägenhet bestämmer du själv över din egen bostad. Det innebär att du till exempel kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten på samma sätt som ett småhus. Boendeformen ägarlägenheter är mycket vanlig utomlands. Australien, Japan och USA har haft ägarlägenheter under lång tid. Även i Europa är det vanligt att man äger sina egna lägenheter.

Förvaltning sker genom förening

Som ägare till en ägarlägenhet har du en del i en samfällighet som omfattar bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, där du som ägare är medlem i föreningen. För att finansiera reparationer och underhåll tar samfällighetsföreningen en avgift av medlemmarna.

Produktion av ägarlägenheter

Ägarlägenheter kan främst bildas genom nyproduktion, men även i vissa fall genom ombyggnad av äldre byggnader till flerbostadshus. I det senare fallet får det aktuella utrymmet inte ha använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. För att få bilda ägarlägenheter krävs minst tre sådana lägenheter i en sammanhållen enhet, resten kan alltså vara t.ex. hyresrätter.

Lagfart vid överlåtelse

När du köper en ägarlägenhet måste du ansöka om lagfart, precis som när du köper ett hus. Ägarlägenheter bildas och införs i fastighetsregistret på samma sätt som vanliga fastigheter. Skattereglerna för ägarlägenheter är i sak desamma som för småhus förutom att ägarlägenheterna vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som för hyreshus.

Senast granskad: 2016-03-29 Informationsansvarig:
Boverket