Ekonomiska planer och kostnadskalkyler

Vid köp av nyproduktion eller vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns det ingen årsredovisning att titta i. Istället ska du ta del av den ekonomiska planen.

Varje bostadsrättsförening ska ta fram en ekonomisk plan innan bostadslägenheterna får upplåtas (hyras ut) med bostadsrätt för första gången. En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet till exempel föreningens driftskostnader, eventuella lån och föreningens byggnader.

Intygsgivare

Innan planen registreras av Bolagsverket ska den granskas och intygas av två intygsgivare. Planen är ett underlag för intygsgivarnas bedömning av bostadsrättsföreningens ekonomiska hållbarhet på sikt. Du kan hitta godkända intygsgivare på Boverkets webbplats. Om du vill ta del av en registrerad ekonomisk plan ska du vända dig till Bolagsverket.

Ombildning

Vid ombildning ska en ekonomisk plan finnas tillgänglig som hyresgästerna kan ta del av innan beslut fattas om ombildning från hyres- till bostadsrätt. Till planen ska ett besiktningsprotokoll bifogas som visar husets skick.

Nyproduktion

Vid köp av nyproduktion får föreningen genom förhandsavtal avtala om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett förhandsavtal ska bland annat innehålla uppgifter om de beräknade avgifterna för bostadsrätten. Beräkningarna ska grundas på en kostnadskalkyl, en sorts preliminär och förenklad ekonomisk plan. Kostnadskalkylen ska intygas av två intygsgivare men behöver inte registreras hos Bolagsverket. En sådan kalkyl måste vara tillgänglig för dig innan du tecknar ett förhandsavtal. Innan du tecknar ett upplåtelseavtal ska en intygsgiven och registrerad ekonomisk plan finnas tillgänglig.

Senast granskad: 2017-10-27 Informationsansvarig:
Boverket