Elbesiktning av bostadsrätt

När du köper eller underhåller din bostadsrätt så är det viktigt att kontrollera elinstallationerna i fastigheten. En felaktig installation eller defekta ledningar och kontakter kan innebära stora risker för brand och andra olyckor.

När du köper eller underhåller din bostadsrätt så är det viktigt att kontrollera elinstallationerna i fastigheten. En felaktig installation eller defekta ledningar och kontakter kan innebära stora risker för brand och andra olyckor.

För att få reda på om elinstallationen är rätt utförd och skicket på den så rekommenderas en särskild besiktning av elinstallationen. Försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Via Svenska brandskyddsföreningen kan du få information om auktoriserade besiktningsmän.

Brister som kan vara farliga för personer och byggnaden behöver åtgärdas omgående av behörig elektriker. Du riskerar också få nedsatt försäkringsbelopp vid skada om elsäkerheten är dålig.

Protokoll från elbesiktning med åtgärder

I samband med en besiktning får du ett protokoll där det står vad som behöver göras i ditt hus. För prisuppgift, kontakta ett elbesiktningsföretag. Punkter som kan ingå i en elbesiktning:

  • Tester görs på gruppcentraler och säkringar.
  • Översyn av installationer och en allmän bedömning av elstandarden.
  • Kontroll av ledningar och kablar.
  • Kontroll av kopplingar, eluttag och strömbrytare.
  • Ser över kyl, frys, spis och tvättmaskiner.

Innan du beställer en besiktning, var noga med att fråga vad det är som ingår i deras pris.

Senast granskad: 2015-11-13 Informationsansvarig:
Boverket