Att tänka på när du ska köpa hus

När du hittat ditt drömhus och bestämt dig för att slå till börjar en händelserik tid. Det handlar inte bara om att vinna budgivningen, utan också om att du som köpare har en del att ta ansvar för när det gäller besiktning och undersökningsplikt.

Innan du ger dig in i en budgivning är det bra att få ett lånelöfte från din bank. Lånelöftet innebär att du tillsammans med banken tittar på hur mycket pengar du har möjlighet att betala i månaden för ditt boende. Utifrån det bestämmer sedan banken hur mycket den är villig att låna ut.

Lånelöftet ska inte bara räcka till att betala köpeskillingen – det pris som köpare och säljare kommit överens om, utan också till kostnader för lagfart och eventuella pantbrev. Det brukar röra sig om ganska mycket pengar, så det kan vara bra att ta med i beräkningen.

Undersökningsplikt

Som husköpare har du en stor undersökningsplikt. Det betyder att du är skyldig att undersöka fastigheten noga. Om du inte har goda kunskaper om vad du ska leta efter bör du överväga att anlita en fackman, till exempel en besiktningsman, eftersom du inte kan få ersättning i efterhand för fel som du borde ha upptäckt vid en besiktning. Du garderar dig inte från undersökningsplikten genom att anlita en besiktningsman, tänk därför på att anlita en oberoende och certifierad besiktningsman som har ansvarsförsäkring.

Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår inte heller tomten eller andra byggnader på den. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet med mera krävs andra typer av kontroller. Energideklaration utgör en särskild tjänst.

Läs mer om köperens undersökningsplikt på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Hör efter med kommunen om det finns några planer för området för till exempel nya byggnader eller vägar. Lantmäteriet vet om det finns servitut för fastigheten, det kan till exempel gälla att någon annan har rätt att hämta vatten från fastigheten.

När besiktningen är klar och du kommit överens med ägaren är det dags att skriva kontrakt. Det är först när du skriver kontrakt som affären blir bindande.

Film: Att köpa via mäklare

Fastighetsmäklarinspektionen har gjort en film om vad du bör tänka på när du köper hus via en fastighetsmäklare: 

Köpekontraktet ska innehålla:

• Fastighetens beteckning
• Köpeskillingens storlek
• Överlåtelseförklaring
• Säljarens och köparens underskrifter
• Villkor
• Makes eller sambos samtycke
• Bevittning

Senast granskad: 2016-04-05 Informationsansvarig:
Konsumentverket