Fel i besiktning

Även besiktningsmän gör fel ibland. Då kan du yrka på prisavdrag eller skadestånd.

Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
Besiktningen ska göras innan du skriver köpekontraktet. Du kan ha rätt att besiktiga även efter att du skriver kontrakt om det finns en klausul för det i kontraktet. I klausulen bör det stå vilka rättigheter du har om besiktningen visar på brister i bostaden, exempelvis prisavdrag eller hävning.

Besiktningar omfattas inte av konsumenttjänstlagen och du har därför inte tre års reklamationsrätt. Reklamationstiden bestäms i det avtal du skriver med besiktningsföretaget.

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket