Energideklaration när du köper hus

När du köper ett hus har du rätt att få en energideklaration av säljaren. En energideklaration ska främja en effektiv energianvändning och kan ses som ett kvitto på att det nya huset verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för. Det är alltid byggherren som ansvarar för att nya byggnader har energideklarerats.

Från den 1 januari 2014 har energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får också en energiklass, från A till G. Syftet med det är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå för konsumenter.

Helhetsbild över byggnadens energiprestanda

En energideklaration ger dig en helhetsbild över "energiprestandan" (energianvändningen) i huset som du köper. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset gällande husets energiegenskaper. Om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts, ska även detta redovisas. Energideklarationen är giltig i tio år och ska alltid utföras av en oberoende energiexpert. Sådan expertis kan exempelvis sökas via Boverkets webbplats.

Som spekulant har du rätt att få se energideklarationen i sin helhet innan du väljer att köpa, och när du väl har köpt huset ska säljaren också överlämna energideklarationen till dig.
Om det finns en energideklaration när hela eller en andel av huset annonseras ut till försäljning ska uppgift om byggnadens energiprestanda finnas med vid annonseringen.

Rätt att kräva en deklaration

När du köper ett hus kan du kräva av säljaren att det finns en energideklaration. Om det inte finns en sådan vid försäljningstidpunkten har du möjlighet att själv låta utföra en energideklaration på säljarens bekostnad senast sex månader efter det att du tillträtt huset.

Bra förberedelser kan spara pengar

Om du själv ska beställa en energideklaration kan du med fördel förbereda dig genom att samla ihop till exempel tekniska beskrivningar om huset och uppmätt energianvändning. Kontaktuppgifter till energiexperter som genomför energideklarationer hittar du på Boverkets webbplats.

Missnöjd med energideklarationen

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det är som ingår i deklarationen genom att läsa offerten. Om du i efterhand är missnöjd med hur energideklarationen utförts, bör du i första hand ta upp det med energiexperten som utfört arbetet.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket