Hur vill du bo?

Vid olika tillfällen i livet kan du behöva byta boende. Det kan vara för att du ska flytta hemifrån, första barnet är på väg eller för att barnen är utflugna och villan känns för stor. Då är det bra att veta vilka alternativ som finns.

Hyresrätt

En hyresrätt är en lägenhet som du hyr. Du kan hyra lägenheten av ett kommunalt bostadsbolag (allmännyttan), en privat hyresvärd eller i andra hand.

Att bo i hyresrätt innebär att du ska kunna räkna med att en stor del av det yttre och inre underhållet sköts av din hyresvärd. Om det uppstår problem i lägenheten är det bara att ringa efter hjälp. Däremot har du mindre möjlighet att påverka ditt boende.

Bostadsrätt

En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Att köpa en bostadsrätt innebär att du köper en andel i föreningen och rätten att använda en viss bostad. Du äger huset och marken tillsammans med de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättshavare kan du påverka mycket, både när det gäller din lägenhet och hur utemiljön ser ut. Men om du ska göra stora förändringar i bostaden kan du behöva föreningens tillstånd.

Ägarlägenhet 

En ägarlägenhet köper du och äger, precis som en villa. Du är medlem i en samfällighetsförening som förvaltar gemensamma anordningar såsom yttertak, fasade, trapphus och förråd. Du får betala en avgift till föreningen som ska täcka reparationer och underhåll. 

Hus

Ett hus kan vara en villa, ett radhus eller ett kedjehus. Det kallas ofta för egnahem. Bor du i hus har du en stor frihet att göra nästan vad du vill för att huset och tomten ska passa dig och dina behov. Men om du ska bygga eller bygga om något måste du ibland ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Äger du ett hus får du ingen service från någon annan – då är allt ditt eget ansvar.

Kooperativ hyresrätt

Hyresrätterna hyrs eller ägs av en kooperativ förening. Precis som om du köper en bostadsrätt, så betalar du en insats och köper rätten att använda lägenheten. Om du flyttar får du tillbaka insatsen som du betalade när du flyttade in.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket