Tips inför att du anlitar mäklare

Om du ska anlita mäklare behöver du först tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du är tydlig med vilka krav och önskemål du har när du anlitar en mäklare.

Fundera över om du vill att mäklaren ska ta hand om hela försäljningen, det vill säga från annonsering till dess att den nya köparen tillträder. Eller, vill du bara ha hjälp med vissa delar för att du tänker göra en del själv? Prata med flera mäklare för att få en bild av hur de tänker lägga upp din försäljning. Personkemin är väldigt viktig för att försäljningen ska flyta på.

Kontrollera mäklaren

Innan du anlitar mäklaren bör du kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det är olagligt att förmedla bostäder utan att vara registrerad hos inspektionen. På myndighetens webbplats kan du söka i fastighetsmäklarregistret för att se om mäklaren du tänkt anlita finns registrerad där. Om inte mäklaren finns med i registret  kan du ta kontakt med inspektionens kansli. Där kan du också få veta om mäklaren har fått någon disciplinär påföljd.

Mäklarens upplysningsplikt

Mäklaren ska ge dig som säljare de råd och upplysningar som du kan behöva i samband med din försäljning. Mäklaren ska också tala om för dig att du ska ge köparen korrekta uppgifter om bostaden du säljer, samt tala om för dig att bara skriftligt köpeavtal är bindande. Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse när du säljer din bostad.

Mäklarens rätt till provision

Om du kommer överens med mäklaren om att hen har ensamrätt på att hjälpa dig med försäljningen av din bostad innebär det normalt att mäklaren har rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden. Det gäller även om du på egen hand hittar en köpare. Mäklaren har rätt till provision när:

  • mäklaren fått i uppdrag att sälja bostaden
  • mäklaren har varit den som förmedlat kontakten mellan säljaren och köparen, till exempel via visning eller annons
  • det finns ett bindande avtal mellan säljaren och köparen som mäklaren förmedlat
  • det finns ett orsakssamband mellan mäklarens verksamhet och köpet, alltså att köpet kom att genomföras på grund av att mäklaren utförde sitt uppdrag.

Efter det att ensamrättstiden gått ut och uppdraget är uppsagt kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som finns på spekulantlistan och som mäklaren har varit i kontakt med. Du bör be om att få få en lista på alla spekulanter.

När uppdraget är slutfört har du rätt att få en budgivningslista. Listan innehåller namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden.

Film: Att välja och anlita mäklare

Fastighetsmäklarinspektionen har gjort en film om vad du som säljare bör veta om fastighetsförmedling:

 

Fråga mäklaren om:

  • Visningarna: hur många, hur går de till?
  • Budgivningen: hur går den till och på vilka sätt kan man bjuda?
  • Kostnader: provision, andra ersättningar och betalningsvillkor?
  • Marknadsföring: annonsering och fotografering.
Senast granskad: 2016-04-05 Informationsansvarig:
Konsumentverket