Bostadens storlek - mäta area

Vid försäljning av din bostad är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter om bostadens area, det vill säga bostadens storlek. Det finns mätregler för beräkning av olika sorters areor som används i olika sammanhang. Den standard som gäller heter Area och volym för husbyggnader.

Begreppet byggnadsarea (BYA) anger bostadens yttre mått och används oftast för bygglov (exempelvis för hur mycket man får bygga på sin tomt). För byggnadskalkyler, fastighetsvärdering och försäkringsvärde brukar istället begreppet bruttoarea (BTA) användas, vilket anger bostadens inre mått. Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas lika bra kan de också delas in i boarea och biarea. För småhus används oftast begreppet bruksarea (BRA). För bostadsrätter och hyresavtal används begreppet bostadsarea (BOA).


För noggrannare eller mer omfattande mätningar enligt standarden bör du anlita en fackman. Tips på sådan kan du exempelvis få från en mäklare.

Senast granskad: 2017-01-27 Informationsansvarig:
Boverket