Energideklaration vid försäljning

När du säljer ditt hus måste du göra en energideklaration för huset. Det gäller både om du säljer hela eller en andel av huset. En energideklaration ska främja en effektiv energianvändning och kan ses som ett kvitto på att det nya huset verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för. Det är du som säljare som ska se till att det finns en energideklaration.

Från den 1 januari 2014 har energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får också en energiklass, från A till G. Syftet med det är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå för konsumenter.

Helhetsbild över byggnadens energiprestanda

En energideklaration ger dig en helhetsbild över "energiprestandan" (energianvändningen) i huset som du byggt. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset gällande husets energiegenskaper. Om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts, ska även detta redovisas. Energideklarationen är giltig i tio år och ska alltid utföras av en oberoende energiexpert. Sådan expertis kan exempelvis sökas via Boverkets webbplats.

Du måste också visa upp energideklarationen för spekulanter och senare överlämna deklarationen till den nya ägaren.

Om det finns en energideklaration när hela eller en andel av huset annonseras ut till försäljning ska uppgift om byggnadens energiprestanda finnas med vid annonseringen.

Rätt att kräva en deklaration

När du säljer ett hus kan köparen kräva att det finns en energideklaration. Om det inte finns en sådan vid försäljningstidpunkten har köparen möjlighet att själv låta utföra en energideklaration på din bekostnad senast sex månader efter det att köparen tillträtt huset.

Bra förberedelser kan spara pengar

När du ska beställa en energideklaration kan du förbereda dig genom att till exempel samla tekniska beskrivningar och uppmätt energianvändning om huset.

Missnöjd med deklarationen

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det är som ingår i deklarationen genom att läsa offerten. Om du i efterhand är missnöjd med hur energideklarationen har utförts, bör du i första hand ta upp det med energiexperten som utfört arbetet.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket