Så klagar du på mäklartjänsten

Det händer att man som säljare eller köpare är missnöjd med mäklaren. Då kan du vända dig till konsumentvägledaren, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd eller Fastighetsmäklarinspektionen.

Om du som köpare eller säljare anser att mäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter och att du därför förlorat på det ekonomiskt, kan mäklaren bli skyldig att ersätta dig. Som säljare kan du även kräva ett prisavdrag på arvodet om mäklaren inte utfört sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vänd dig i första hand till mäklaren för att lösa problemet. Kommer ni inte överens om ersättningen kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun för råd. Om det inte hjälper kan du anmäla tvisten till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN. Mäklarens ansvar är personligt. Därför ska anmälan riktas mot mäklaren och inte till mäklarföretaget. En tvist om ersättning kan också avgöras i tingsrätten.

Anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen

Om du tycker att en mäklare gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. Myndighetens uppgift är att hantera frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Inspektionen informerar också om god fastighetsmäklarsed. Inspektionen kan ge mäklaren en erinran, varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren. Om du gör en anmälan blir du inte part i ärendet, det vill säga din anmälan blir en fråga för Fastighetsmäklarinspektionen och mäklaren.

Vänd dig till en instans i taget. FRN prövar inte ärenden som samtidigt prövas av Fastighetsmäklarinspektionen eller någon annan. Handläggningen är skriftlig hos både FRN och Fastighetsmäklarinspektionen.

Senast granskad: 2018-02-01 Informationsansvarig:
Konsumentverket