Särskilt om att sälja ägarlägenhet

En ägarlägenhet skiljer sig från en bostadsrätt på så vis att du äger lägenheten du bor i istället för att äga en andel i en bostadsrättsförening som i sin tur äger din lägenhet.

Eftersom ägarlägenheten är en så kallad tredimensionell fastighet gäller i stort sett reglerna för hus med en lite mer formaliserad försäljningsprocedur. Anledningen till detta är att de som äger sina lägenheter i en byggnad måste vara medlemmar i en samfällighetsförening som ansvarar för gemensamma utrymmen som till exempel trapphus.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket