Särskilt om att sälja hus

Eftersom det är fråga om att köpa en fastighet gäller reglerna i jordabalken som ställer högre formkrav på köpet än de flesta andra typer av köp.

De köpehandlingar som ska upprättas är följande:

Köpekontrakt

Köpekontraktet innehåller priset och fakta om huset. I kontraktet skrivs också tillträdesdatumet, det vill säga det datum när du låter köparen börja flytta in i huset. När köpekontraktet skrivs betalar köparen en handpenning. Handpenningens storlek kan variera men en etablerad huvudregel är 10 procent.

Köpebrev

Köpebrevet är ett kvitto på att husköparen betalat huset. I samband med att köpebrevet skrivs betalas återstående delar av köpesumman samt lagfart och pantbrev. I samband med köpebrevet blir köpet definitivt på så sätt att du inte längre kan häva köpet på grund av att köparen dröjer med betalningen. Om du är gift eller registrerad partner krävs även att din make/maka/partner också undertecknar köpebrevet. Din namnteckning ska även styrkas av två vittnen.

Pantbrev

Pantbrevet är bankens säkerhet för att låna ut pengar till dig. Det kostar två procent av den summa som den är säkerhet för.

Lagfart

Lagfarten är beviset på att du äger huset. För att få lagfarten betalar du en stämpelskatt. Den är 1,5 procent av husets försäljningspris, eller husets taxeringsvärde om det är högre. Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet.

Senast granskad: 2016-12-09 Informationsansvarig:
Konsumentverket