Cookies

Om kakor

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakan används för att förbättra webbplatsen för dig som besökare, till exempel för att underlätta navigering eller inloggning. I kakan finns endast anonym information och varken namn, e-post eller liknande sparas.

Undvika kakor

Om du inte vill använda kakor kan du stänga av dessa via inställningarna i din webbläsare. Där kan du automatiskt neka till lagring av kakor eller begära att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Här kan du också radera tidigare lagrade kakor. Funktionaliteten på OmBoende kan dock försämras om kakor stängs av.

Google informerar om hur du ställer in din webbläsare

Om kakor på omboende.se

På OmBoende används kakor för statistikinsamling och forumet samt för funktionerna anpassa och lyssna. Informationen som sparas i kakorna innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser du besökt. Vi lämnar inte informationen vidare till tredje part.

För statistikinsamling
För statistikinsamling används följande kakor:
Namn: s_cc och s_sq, domän: .omboende.se
Kakorna används i statistiksyfte och tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: s_vi, domän: .boverket.122.2o7.net
Kakan används i statistiksyfte för att se återkommande besökare. Denna kaka sparas under längre tid om du inte själv väljer att radera den.

Lyssnafunktionen
På lyssnafunktionen används följande kaka:
Namn: JSESSIONID, domän: spoxy4.insipio.com
Kakan behövs för att lyssnafunktionen ska fungera. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren. Eftersom lyssnatjänstens server vidarebefordrar kod och kakor så kan det hända att kakor sätts med spoxy4.insipio.com som domän.

Anpassafunktionen
För anpassafunktionen används följande kakor:
Namn: AccessabilitySerifSanSerif, AccessabilityContrast och AccessabilityContrast, domän: omboende.se
Kakorna behövs för att webbservern ska veta vilka anpassningar som användaren har gjort när det gäller kontraster, radavstånd och teckensnitt. Om inga anpassningar görs används inte kakorna. Kakorna tas bort när du stänger webbläsaren.

Forumet
För forumet används följande kaka:
Namn: .ASPXROLES och .EPiServerLogin, domän: omboende.se
Kakorna behövs för att inloggningen till forumet ska fungera och de tas bort när du stänger webbläsaren.

Mer information

Lagen om elektronisk kommunikation kräver att alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om vad kakorna används till och hur kakor kan undvikas. En lagändring 1 juli 2011 innebär att besökare på webbplatsen även ska lämna sitt samtycke till att kakor används. Du anses ha godkänt att kakor används om du inte valt bort det i din webbläsare.

Vill du läsa mer om cookies och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389), så finns det utförlig information på Post- och telestyrelsens webbplats

Senast granskad: 2012-01-26