Senast uppdaterade artiklar

 • Registrering är inte längre möjlig

  2019-06-11

  Webbplatsen ska stängas och nyregistrering av forummedlemar är därför inte längre möjlig. Du kan fortfarande läsa tidigare frågor och svar men inte ställa några nya frågor.

 • Flyttanmälan och folkbokföring

  2019-03-07

  Det är viktigt att folkbokföringen är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta.

 • Bygga nytt

  2017-10-30

  Att bygga en ny byggnad kan kräva kunskaper inom en rad områden. Tänk på att du kan behöva bygglov eller göra en anmälan även för mindre byggnader.

 • Hur andra fastighetsägare kan få användning av Myresjöhusdomen

  2016-03-04

  Högsta domstolens dom mot Myresjöhus ger vägledning om hur andra liknande fall ska bedömas. Reklamera fel inom rätt tid till den totalentreprenör som byggt huset.

 • Sotning

  2016-02-24

  Alla skorstenar och eldstäder måste kontrolleras och sotas regelbundet. Det är lagen om skydd mot olyckor som reglerar detta. Ansvaret för brandskyddskontroll och sotning ligger ytterst på varje kommun.

 • Elbesiktning av bostadsrätt

  2015-11-13

  När du köper eller underhåller din bostadsrätt så är det viktigt att kontrollera elinstallationerna i fastigheten. En felaktig installation eller defekta ledningar och kontakter kan innebära stora risker för brand och andra olyckor.

 • Renovera kök

  2017-02-06

  Köket är inte sällan den största kostnaden i bostaden samtidigt som det är en viktig funktion i boendet som både ska fungera väl för hushållets behov och vara trivsamt och lättskött. I moderna bostäder har köket ofta fått många fler funktioner än enbart att laga mat och äta. Därför lägger många ner mycket engagemang och arbete på att anpassa sitt kök för de egna behoven.

 • När behövs det inte bygglov för att bygga nytt?

  2017-10-30

  Det finns ett antal undantag från kravet på bygglov för att bygga nytt om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

 • Upplåtelse av bostadsrätt

  2016-03-04

  Köpet av bostaden kan antingen vara en upplåtelse eller en överlåtelse. En upplåtelse av en bostad sker vid ingång av det ursprungliga avtalet mellan en bostadsrättsförening och den första bostadsrättshavaren. Vid upplåtelse av en bostadslägenhet (vid ombildning eller köp av nyproduktion) är bostadsrättsföreningen din avtalspart. När lägenheten sedan går över till någon annan genom köp, byte eller gåva rör det sig om en överlåtelse.

 • Överlåtelse av bostadsrätt

  2016-03-04

  Efter att bostadsrätten upplåtits för första gången blir varje senare försäljning av bostadsrätten en överlåtelse. När bostadsrättsföreningens verksamhet har kommit igång kan den ekonomiska planen ganska snart vara inaktuell och inte längre spegla föreningens ekonomiska verklighet. Vid överlåtelse som sker därefter är därför årsredovisningen mer aktuell att studera då den redovisar föreningens faktiska ekonomiska utfall.