Allmänt om webbplatsen

OmBoende är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket. Webbplatsen startades i januari 2009.

Syftet med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och till­förlitlig information och på så sätt stärka deras möjligheter att vara kunniga och aktiva på bostadsmarknaden och efterfråga en trygg och säker boendemiljö.

Användning av material

Om inget annat anges får informationen på OmBoende användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på OmBoende. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar.

Länkningspolicy

Länka gärna till www.omboende.se - men tänk då på att:

  • Ange länken till OmBoende.se på ett neutralt sätt.
  • Inte använda OmBoendes logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Länkpolicy - länkar till andra webbplatser

Boverket och Konsumentverket förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på webbplatsen. Utgångspunkt för våra länksamlingar är att ge ytterligare service till besökare som letar information inom områdena boende, byggande och inomhusmiljö. 

  • Länkning från OmBoende görs enbart till webbplats som har tydlig anknytning till ämnesområdet.
  • I första hand sker länkning till andra relevanta myndigheter eller rikstäckande organisationer.
  • Webbplatsen ska innehålla information som är relevant och saklig och komplettera informationen på OmBoende.
  • Webbplatsen som OmBoende länkar till ska vara öppen för alla, vara seriös och hålla god kvalitet med regelbundna uppdateringar. Den ska också ge heltäckande information om sin verksamhet.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Omboende använd följande mejladresser. 

redaktionen@omboende.se (för ärenden kring webbplatsen och dess innehåll)

moderator@omboende.se (för ärenden kring forumet och dess funktion)

Har du specifika konsumentfrågor ber vid dig kontakta konsumentvägledaren i din kommun.

Senast granskad: 2009-01-21