Juridisk information

Användning av material på omboende.se och upphovsrätt

Om inget annat anges får informationen på OmBoende användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på OmBoende. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar.
Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda de bilder som finns på omboende.se.

Personuppgifter

För att kunna delta eller starta en diskussion behöver du registrera en användare och vara inloggad. Vi behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att moderera forumet. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

Du kan också välja att istället logga in med hjälp av sociala medier.

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

www.omboende.se finns ett forum, där de användare som valt att registrera sig har möjlighet att med varandra föra diskussioner relaterade till boende, byggande och inomhusmiljö. Den som tillhandahåller ett sådant forum på sin webbplats är skyldig att följa lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.  

I enlighet med lagen om elektroniska anslagstavlor, tar administrationen av OmBoende inget ansvar för innehållet i forumet och inte heller för de råd och upplysningar som lämnas. OmBoende har däremot ansvar för att ha uppsikt över det som skrivs på forumet.

Tänk på att det inte går att kontrollera sanningshalten i olika inlägg, eftersom t.ex. regler kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Medlemmar uppmanas därför att alltid kontrollera information som man har fått via inlägg på forumet och att alltid ta kontakt med myndigheter och sakkunniga innan man själv vidtar några åtgärder.

I de fall det förekommer otillbörliga meddelanden på forumet kommer de att avlägsnas. Svar som innehåller t.ex. förtal, hets mot folkgrupp, överträdelser i upphovsrätt, spridning av virus m.m., kommer inte bara att avlägsnas utan även beivras genom polisanmälan.
 
För mer utförlig information om hur forumet administreras på OmBoende, vänligen se forumreglerna.

Senast granskad: 2018-05-24