AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader. 

Dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommité).