ABS 09

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

ABS 09 är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen. ABS 09 hette tidigare ABS 05.