Allmännyttan

De kommunala bostadsbolagen kallas för allmännyttan.