BVL

Kallas ”Byggnadsverkslagen”, men heter egentligen Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter. (SFS 1994:847)