Beskrivning

Dokument med föreskrifter och krav på utförande och kvalitet för beställda arbeten.

Ett byggprojekt innehåller vanligtvis olika beskrivningar för markarbeten, bygge, vatten- och avloppsinstallationer, el, ventilation, samt målning och rumskomplettering. Beskrivningar ingår i kontraktshandlingarna och gäller före ritningar.
Se även ”kontraktshandlingar”.